Helaas...

Met spijt in het hart moeten we mededelen dat wij met Studio Ruw gestopt zijn.

Nadie van Wijk is erg druk met haar afstuderen en Jet Weevers heeft een uitdaging aangenomen waarbij ze voor een global agency in Amsterdam aan het werk gaat.

We willen al onze klanten en partners bedanken voor de leuke tijd. En je kunt ons altijd nog bereiken mocht je nog vragen hebben.

 

Nadie van Wijk – nadievanwijk@gmail.com

Jet Weevers – jetweevers@outlook.com